LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU” TECUCI

TEL VERDE 0800801100 (TELEFON GRATUIT), la care cetățenii pot sesiza toate neregulile apărute în organizarea și desfășurarea examenelor naționale

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro-site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție


DATE DE CONTACT:

Strada: Matei Basarab, Nr. 11
Cod Postal: 805300 - Tecuci
Tel. Secretariat : 0236811344
Fax Secretariat :0236811322
e-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com
http://www.gsoc.ro


MISIUNEA:

  Școala noastră asigură pregătirea elevilor în vederea dobândirii competențelor profesionale și a deprinderilor practice, la nivelul standardelor Uniunii Europene, precum și dezvoltarea abilităților de comunicare pentru integrarea pe piața forței de muncă.

VIZIUNEA:

  Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu va fi la nivelul zonei Tecuci un important furnizor de servicii din domeniul învățământului profesional și tehnic cu profilele Servicii, Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului, Sănătate și asistență pedagogică. Calitatea serviciilor furnizate va duce la creșterea procentului de inserție a absolvenților pe piața forței de muncă.

PRIORITĂȚI:

 • 1. Corelarea ofertei IPT din regiune cu nevoile de calificare și creșterea ofertei pentru formarea profesională a adulților.
 • 2. Îmbunătățirea condițiilor de învățare în IPT.
 • 3. Dezvoltarea resurselor umane ale școlilor TVET.
 • 4. Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere.
 • 5. Asigurarea accesului la IPT și creșterea gradului de cuprindere în educație.
 • 6. Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în IPT.
 • 7. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediul școlar și față de societate.